Kahve Sınıfları II

Kahve Sınıfları II

Strictly Hard Bean
Boyut dışında kullanılan sınıflandırma sistemini de El Salvador, Guatemala, Meksika gibi Latin Amerika ülkelerinde kullanılan SHG, SHB, HB, SS gibi terimleri içeren sistemdir. Genel olarak kahvenin yetiştiği yüksekliğe göre tanımlanır. Çünkü yüksekte yetişen kahve meyvesi daha yavaş olgunlaşır, çekirdekleri daha yoğun olur ve daha iyi lezzet profiline sahip olduğu kabul edilir.                                                                     

SHB (Kesinlikle Sert Çekirdek), Strictly High Grown (SHG)(Kesinlikle Yüksekte Yetişmiş) ile teknik olarak aynı şeydir.  SHB genelde kahvenin deniz seviyesinden 4500 feet (1371 metre) üzerinde yetiştiğini gösterir ve bu yüksekliklerde yavaş yavaş olgunlaşan çekirdekler daha düşük yüksekliklerde yetişen çekirdeklere göre daha sert ve yoğun olur. Yüksekte yetişen kahvelere talep daha fazladır bu yüzden daha pahalıdırlar.

Hard Bean

HB (Sert Çekirdek), High Grown (HG) (Yüksekte Yetişmiş) ile eş anlamlıdır,   4000-4500 feet (1219-1371 metre) arasında yetişen çekirdeklerin sınıfıdır.

Strictly Soft

SS (Kesinlike yumuşak)  4000 feet (1219 metre) altında yetişen kahvelere verilen sınıftır. Düşük rakımlarda yetişen kahveler hızlı bir şekilde olgunlaşır ve daha hafif, daha az yoğun çekirdek üretir. Kesinlikle Yumuşak Arabica çekirdeği, daha yüksek rakımlarda yetişen daha lezzetli ve yoğun Arabica çekirdeklerine kıyasla daha yuvarlak bir tada sahiptir.

Semi Hard Bean

(Yarı sert çekirdek), 3500-4000 feet ( 1067-1219 metre) arasında yetişir.

Extra Prime Washed

(Ekstra yıkanmış), 3000-3500 feet  (914-1067 metre) arasında yetişir.

Prime Washed

(Yıkanmış), 2000-3000 feet  (610-914 metre) arasında yetişir.

European Preparation

EP: (Avrupa için hazırlanmış) demektir. Buda %100 elek 15 üzerinde, 300 gram başına maksimum 8 defekt (kusurlu çekirdek) barındırmasına izin verilir.

 American Preparation

(Amerika için hazırlanmış), % 100 elek 14  ve üzeridir,  300 gram başına 23 defekte izin verilir.

Boyut ve yüksekliğin dışında kahvenin içindeki kusurlara göre yapılan bir sınıflandırma da mevcut. Bu yöntemi en çok kullanan ülkeler Etiyopya ve Endonezyadır. SCA’nın belirlediği sınıflandırma sistemine çok benzerdir.

Sınıflandırma sistemleri öncelikle yeşil kahve alıcılarının kalite gereksinimlerine yanıt olarak gelişti. Kahve ticaretinde güvenlik hususlarına duyulan yeni duyarlılıklar sınıflandırmalarla ilgili uluslararası önerilerde değişikliklere neden olabilir. Bazı kusurların artmış kontaminasyon riski ile ilişkili olduğu tespit edildiyse, o zaman sınıflandırma sistemleri bu kusurları daha fazla önemsemek zorundadır.

 

Yeşil Çiğ Çekirdek Kahve de Elek, Boyut, Sınıf Denklik Tablosu;

Elek

mm

Sınıfı

Boyut Sınıfı

Boyut Sınıfı Diğer İsimleri

>20

>8

Extra Large

AAA

Supereme, Premier, Fancy, Elephants

20

8

Very Large

AA

Superior,Supremo, 1st Flats, Plantation A

19.5

7.75

19

7.5

18.5

7.25

18

7

Large

A

Bold bean,Segundas,Supremo

17

6.75

16

6.5

Medium

B

Primera, Excelso, 2nd flats

15

6

Small

C

Terceras, small bean, 3rd flats

14

5.5

13

5.25

Shells

PB

Caracol, Perl, 1st Peaberries

12

5

11

4.5

Caracoli, Perl, 2nd Peaberries

10

4

9

3.5

Caracollio, Perl, 3rd Peaberries

8

3